Telefon: (544) 2272880 Email: vize@vizealim.com

Vize Çeşitleri

Vize Türleri hakkında bilmek istedikleriniz...
  • Home
  • /
  • Vize Çeşitleri

Vize Türleri

A Vizesi : Yabancı Diplomatlar
A-1: Büyükelçiler, Bakanlar, Diplomatlar, Konsolosluk yetkilileri ve aileleri
A-2: Yabancı hükümetlerin diğer yetkilileri ile çalışanları ve aileleri
A-3: A-1 ve A-2 vizesi sahiplerinin yanında çalışan işçiler, hizmetçiler ve aileleri

B Vizesi: Turistler
B-1: İş amaçlı turist vizesi
B-2: Eğlence ve gezi amaçlı turist vizesi

C Vizesi: Geçiş yapan yolcular
C-1: Amerika bağlantılı seyahat edenlerin aldığı geçiş vizesi
C-2: Birleşmiş Milletler bölgesinden geçiş yapmaya yetkili yabancılar
C-3: Geçiş yapan yabancı hükümet yetkilileri, aileleri, hizmetçileri ve özel çalışanları
C-4: Vizesiz geçiş

D Vizesi: Ekip üyesi (gemi kaptanları, havayolları çalışanları türünden ekiplere verilen vizedir.)
D-1: Araç değiştirmeden ABD’ye varan ekip üyeleri
D-2: Araç değiştirerek ABD’ye varan ekip üyeleri

E Vizesi: Yatırımcı ve tüccarlar
E-1: Tüccarlar ile eş ve küçük çocuklarına verilen vizedir.
E-2: ABD’de yatırım yapan/yapacak olanlar ile, eş ve küçük çocuklarına verilir.

F Vizesi: Öğrenciler
F-1: Öğrencilere verilir.
F-2: F-1 vizesi sahibi öğrencinin eşi ve küçük çocuklarına verilir.

G Vizesi: Uluslararası örgütlere çalışan yabancı hükümet üyeleri
G vizesi: Uluslararası örgütlerde veya organizasyonlarda çalışan hükümet yetkililerine verilir.
G-1: Uluslararası organizasyona üye, tanınmış yabancı hükümetlerin başkanları, temsilcileri ile çalışanları ve ailelerine verilir.
G-2: Tanınmış yabancı hükümetlerin üyelerine ve diğer temsilcilerine verilir.
G-3: Uluslararası organizasyonlara üye olmayan ya da tanınmamış yabancı hükümet temsilcileri ve aile üyelerine verilir.
G-4: Uluslararası organizasyonların yetkilileri ve çalışanları ile ailelerine verilir.
G-5: G-1, G-2, G-3 ve G-4 vize sahiplerinin hizmetçileri veya kişisel çalışanlarına verilir.

H Vizesi: İşçiler
H-1B: Özellikli mesleklerde çalışanlar ile profesyonel geçici işçilere ve mankenlere verilir.
H-1C: Sağlık çalışanı sıkıntısının çekildiği yerlerde üç yıldan az bir zaman için çalışmaya giden hemşirelere verilir.
H-2A: Mevsimlik tarım işçilerine verilir.
H-2B: Geçici işlerde çalışan yetenekli ya da yeteneksiz işçilere verilir.
H-3: Stajerlere verilir.
H-4: H-1, H-2 ve H-3 vize sahiplerinin eşleri ve küçük çocuklarına verilir.

I Vizesi: Yabancı basın ve medya mensupları ile eşleri ve çocuklarına verilir.

J Vizesi: Değişim programlarına katılan ziyaretçilere verilir.
J-1: Değişim programı ziyaretçileri
J-2: J-1 vize sahibinin eşi ve çocukları

K Vizesi: ABD vatandaşlarının nişanlıları, eşleri ve çocuklarına verilir.
K-1: Amerikan vatandaşlarının nişanlılarına verilir.
K-2: K-1 vizesine başvuran nişanlıların çocuklarına verilir.
K-3: Amerikan vatandaşlarıyla evlenen kişilere verilir.
K-4: K-3 vizesine başvuran eşlerin çocuklarına verilir.

L Vizesi: Çok uluslu şirketlerde geçici olarak başka ofislere ya da Ana Merkeze çalışmaya gönderilenlere verilir.
L-1A: Yönetici ve müdürlere verilir
L-1B: Uzman çalışanlara verilir.
L-2: L-1 vizesine sahip kişilerin eş ve çocuklarına verilir.

M Vizesi: Mesleki kurs ve programlara katılanlara verilir.
M-1: Mesleki programlara katılan öğrencilere verilir.
M-2: M-1 vizesine sahip kişilerin eş ve cocuklarına verilir.

NATO Vizesi: NATO çalışanlarına verilir.
NATO-1: NATO'ya üye ülkenin sürekli başkan temsilcisi ve ailesine verilir.
NATO-2: NATO'ya üye ülkenin diğer temsilcileri ve ailelerine verilir.
NATO-3: NATO'ya üye ülkelerın resmi yetkilileri ve ailelerine verilir.
NATO-4: NATO'nun diğer yetkilileri ve ailelerine verilir.
NATO-5: NATO'nun misyonunda çalışan ama NATO-4 vizesine sahip olamayan uzmanlar ve onların bağımlılarına verilir.
NATO-6: NATO'ya üye ülkelerın sivil çalışanları ve ailelerine verilir.
NATO-7: NATO-1, NATO-2, NATO-3, NATO-4, NATO-5, AND NATO-6 vizesine sahip kişilerin hizmetlileri veya kişisel çalışanlarına verilir.

O Vizesi: Üstün yeteneğe sahip olan çalışanlara verilir.
O-1: Bilim, sanat, eğitim, iş ve spor alanlarda üstün yeteneğe sahip yabancılara verilir.
O-2: O-1 vize taşıyıcılarına destekleme anlamında refakat eden yabancılara verilir.
O-3: O-1 vize taşıyıcılarının aile üyelerine verilir.

P Vizesi: Sporcu ve Sanatçılara verilir.
P-1: Tek sporcu ya da spor takımı üyelerine verilir.
P-2: Eğlence grubu üyelerine verilir.
P-3: Karşılıklı değişim programlarına katılan sanatçı veya eğlendiricilere verilir.
P-4: P-1, P-2 ve P-3 vizesi sahiplerinin eş ve çocuklarına verilir.

Q Vizesi: Uluslararası kültürel değişim programı katılımcılarına verilir.
Q-1: Uluslararası kültürel değişim programı katılımcılarına verilir.
Q-2: İrlandalı Barış Süreci Kültür ve Eğitim programına katılanlara verilir.
Q-3: Q-2 vizesi sahiplerinin eş ve küçük çocuklarına verilir.

R Vizesi: Din adamlarına verilir
R-1: Din adamlarına verilir.
R-2: R-1 vizesi sahiplerinin eş ve çocuklarına verilir.

S Vizesi: Suçlarla ilgili şahitlik yapan ya da ihbar eden kişilere verilir.
S-5: Suç örgütleri ya da çetelerle ilgili önemli bilgileri ihbare eden kişilere verilir.
S-6: Terörizm ile ilgili bilgileri ihbare eden kişilere verilir.

T Vizesi: İnsan ticaretine maruz kalanlara verilir. T-1: İnsan ticaretine maruz kalanlara verilir.
T-2: İnsan ticaretine maruz kalanların eşlerine verilir.
T-3: İnsan ticaretine maruz kalanların çocuklarına verilir.
T-4: İnsan ticaretine maruz kalan 21 yaşından küçüklerin ebeveynlerine verilir.

North American Free Trade Agreement (NAFTA) Vizesi TN: ABD’ye ticaret amacıyla giden Kanada’lı ve Meksika’lılara verilir.
TD: TN vizesine sahip kişilerin eş ve çocuklarına verilir.
Vizesiz Geçiş
TWOV: Geçiş yapan yolcular ile ulaşım aracının ekibine verilir.

U Vizesi: Belli başlı suçların mağdurlarına verilir U-1: Belli başlı suçların mağdurlarına verilir.
U-2: U-1 vizesi sahiplerinin eşlerine verilir.
U-3: U-1 vizesi sahiplerinin çocuklarına verilir.
U-4: 21 yaşından küçük U-1 vizesi sahiplerinin ebeveynlerine verilir.